Slider08

 

 

Ljudi su već sredinom prošlog vijeka shvatili da kvaliteta električne energije utječe na kvalitetu rada (proizvodnje materijalnih i nematerijalnih dobara) i na kvalitet života. Tokom posljednjih desetljeća na snazi su bile mnoge norme iz tog područja, ali pravi preokret dogodio se sredinom devedesetih godina prošlog vijeka. Problemu se počelo pristupati i rješavati ga globalno. Članovi CENELEC-a (eng. European Committee for Elekctrotechnical Standardization, sjedište u Briselu) nacionalni su elektrotehnički odbori (Ukupno ih je tada bilo 18): Belgije, Danske, Njemačke, Finske, Francuske, Grčke, Irske, Islanda, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Austrije, Portugala, švedske, Švicarske, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva. Međunarodna organizaija CENELEC BTTF 68-6 izradila je 1993.godine evropsku normu EN 50160 za mjerenje napona na mjestu predaje potrošaču u javnim distribucijskim niskonaponskim (NN) i srednjonaponskim (SN) mrežama pri normalnim pogonskim uslovima. Norma je prihvaćena 5.jula 1994.godine, te obavezala stalne članice da do 15.jula 1995.godine objave svoju nacionalnu redakciju te norme i povuku iz upotrebe interne, oprečne nacionalne norme. Za ostale, prije svega evropske države, predložena je 2003.godina kao krajnji rok primjene te norme. Naša država Bosna i Hercegovina je prihvatila evorpsku normu EN 50160 u 2008.godini sa rokom primjene od 01.01.2016.godine, pod nazivom BAS EN 50160.

Na osnovu iskustva u primjeni savremene mjerne opreme za nadgledanje i praćenje kvalitete isporučene električne energije izrađene su Evropske norme, koje prije svega trebaju zaštititi potrošače električne energije, a time i natjerati proizvođače i distributere da više pažnje i truda ulože u održavanje kvalitete električne energije, ako na tržištu žele održati odgovarajuću razinu cijene tog proizvoda.

Kvalitet električne energije mjeri se na mjetu preuzimanja i predaje (isporuke), sukladno standardu IEC 61000-4, odnosno odgovarajućem bosanskohercegovačkom standardu (BAS EN 50160), a za kvalitet je odgovoran onaj tko predaje (isporučuje) električnu energiju.