Energetska efikasnost

 

U skladu s odredbama člana 33. Pravilnika o uvjetima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata

("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10),  CAZING d.o.o. u saradnji sa Društvima koja su ovlaštena od resornih ministarstava

provodi energetske preglede i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata.